Gelincik çiçeği

TESLIMAT VE İADELER

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA HAKKI – İPTAL VE İADE KOŞULLARI


 1. Studio Diflorance kesme, kuru ve şoklanmış çiçekler veya saksı bitkileri kullanarak tasarımı firma tarafından yapılan ürünler ile yine konsepti firma tarafından tasarlanan hediye kutularının satışını yapmaktadır.

 2. Hediye kutularında yer alan ürünler ve çiçek düzenlemelerinde kullanılan çiçek türleri ürün detay bilgilendirme kutucuklarında detaylı olarak belirtilmektedir.

 3. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

 4. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

 5. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

 6. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

 7. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

 8. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

 9. Teslimat adresi İstanbul olan ve saat 12:00’a kadar verilen çiçek ve hediye siparişleri planlanan teslim saatine ve stok durumuna aynı gün saat 14:00’den sonra veya ertesi gün saat 12:00’a kadar SATICI tarafından düzenlenen ve web sitesi üzerinden duyurulan kampanyalar dahilinde web sitesinde aksi, yani ücretsiz olduğu belirtilmediği sürece gönderi bedeli ALICI tarafından ödenmek üzere kurye ile teslim edilebilmektedir.

 10. Saat 12:00 sonrasında verilen ve teslimat adresi İstanbul olan çiçek ve hediye siparişleri ise ertesi gün 12:00’dan sonra SATICI tarafından düzenlenen ve web sitesi üzerinden duyurulan kampanyalar dahilinde web sitesinde aksi, yani ücretsiz olduğu belirtilmediği sürece yine gönderi bedeli ALICI tarafından ödenmek üzere kurye ile teslim edilebilmektedir.

 11. Teslimat adresi İstanbul dışında farklı il ve ilçeler olan çiçek ve hediye siparişleri için gönderimler SATICI tarafından düzenlenen ve web sitesi üzerinden duyurulan kampanyalar dahilinde web sitesinde aksi, yani ücretsiz olduğu belirtilmediği sürece yine bedeli ALICI tarafından ödenmek üzere anlaşmalı kargo şirketleri aracılığı ile yapılacaktır.

 12. Aynı gün teslimat gerektiren acil siparişler için mutlaka telefon ile teyit alınması gerekmektedir.

 13. KDV ve gönderim ücretleri ürün fiyatına sepet toplamı için müşteri onayının alınması aşamasında eklenmekte ve toplam tutar üzerinden ALICI onayı verilerek alışverişin tamamlanması halinde sipariş işlenir hale gelmektedir.

 14. Özelleştirme istenen ürünler ile ilgili firmamız ile iletişim kurulması gerekmektedir. Özelleştirilen ürün için gönderim yapılmadan önce müşterimiz ile ürünün son hali için fotoğraf gönderilerek onay alınır. Tasarım için ALICI onayı alındıktan sonra siparişin teslimi için kurye/kargo adımına geçilmektedir. 

 15. Özelleştirme talep edilmeyen ürünler için mağaza görsellerinde yer alan ürünün birebir kopyası üretilerek gönderim yapılacak, mağaza stokları dahilinde SATICI görselde yer aldığı şekilde ürünü teslim edemiyor ise ALICI ile iletişim kurarak teslim edilebilecek hali üzerinden ALICI onayı alarak siparişi işleyecektir.

 16. Ürünlerin nakil ve teslimat aşamasında zarar görmesi halinde teslim alınmayarak telafi, iade ve değişim işlemleri için firma ile iletişim kurulması gerekmektedir.

 17.  CAYMA HAKKI

17.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin çiçek harici ürün (hediye seti, çikolata vs) satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Aynı gün teslimat gerektiren çiçek siparişleri için cayma hakkının aynı gün kullanılması ve telafi ve/veya iade işlemleri için SATICI ile iletişim kurulması gerekmektedir. Ertesi gün teslim gerektiren siparişler için sipariş teslimat saatine kadar iptal edilebilir. Teslimat için SATICI tarafından kurye/veya kargo ücreti ödenmiş ve teslimat süreci başlamış siparişler için siparişlerin iptali halinde kargo/kurye ücreti ALICI'ya iade edilmez.


Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.


17.2. Kullanım süresi sınırlı olan çiçek ve benzeri hariç ürünler için cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,


 1. ALICI'ya veya 3'üncü kişiye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

 2. İade formu,

 3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.


SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.


18. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.


Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.